Artistes

Joaquim Conca i Grau

docu0029

Joaquim Conca i Grau (Il·lustrador botànic)


Barcelona, 1943. Resident a Rubí desde 1944
Tel. 626.883.070
joaquimconca@gmail.com
CURRÍCULUM
www.joaquimconca.net

Joaquim Conca forma part d’aquest grup de creadors visuals doblement vinculats a Eina, com a alumne i com a professor.
Entre el 1991 i el 1994 va cursar a l’Escola diferents tallers de dibuix, pintura i cal.ligrafia i seminaris d’art i humanitats.

Després, del 1999 al 2005, va formar part de l’equip docent i es va ocupar d’un taller de dibuix dedicat a la descripció botànica. Es pot dir que l´interès de Joaquim Conca per la il.lustració botànica neix i es desenvolupa a Eina, esperonat, en gran manera, pels cursos del professor de dibuix i artista plàstic Patricio Vélez.

L’especialització de Conca en aquest camp i els seus anys de docència, li van permetre trasmetre i desplegar a l’Escola un procediment d´aprenentatge del dibuix a partir de  l’observació directe de les plantes.

Standard